top of page
projekce_2.webp

NAŠI PROJEKTANTI PŘIPRAVÍ ŘEŠENÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY PŘÍMO NA MÍRU.  
 

Projekce

Histore
IMG_0403_edited.jpg

Historie firmy

Založení firmy

GAS SYSTEMS s.r.o. byla založena jako montážní a opravárenská firma vyhrazených plynových zařízení, elektrických zařízení a nádob na plyny. 

Partnerství s GCE, s.r.o.

Navázání spolupráce se společností
GCE, s.r.o. v oblasti servisu a distribuce.

Partnerství s
Medicop - Specialna oprema d.o.o.

Začátek spolupráce se společností Medicop - Specialna oprema d.o.o.
v oblasti distribuce a servisu.

Spolupráce s
Linde Gas, a.s.

Dohoda o širší spolupráci s firmou Linde Gas, a.s.

Zahájení montáží rozvodů

Zahájení montáží rozvodů technických a medicinálních plynů.

Zahájení montáží rozvodů

Významná zakázka

Získání významné montážní zakázky přesahující 4 mil. Kč.

Významná zakázka

Získání certifikace
ISO 9001 a ISO 13485

Naše společnost
splnila všechny
předpoklady a stala se držitelem certifikace 
ISO 9001 a ISO 13485.

Spolupráce s INMATEC 
GaseTechnologie GmbH & Co.KG

Navázali jsme spolupráci s firmou INMATEC Gase Technologie GmbH & Co.KG.

Servis a kompletace
redukčních ventilů

Začali jsme dělat servis a kompletaci redukčních ventilů pro nápojový průmysl.

2010
2011
2012
2013
2014
2019

Obrat firmy dosahuje téměř 40 mil. Kč

Politika firmy

Politika

Veškeré stroje a technická zařízení jsou provozovány řádným způsobem tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců a měly minimální dopad na životní prostředí.

politika firmy infografika.webp

Společnost GAS SYSTEMS s.r.o. provádí montáže, servis a revize plynových zařízení. Proto je pro nás bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců i zákazníků, při poskytování těchto služeb, na prvním místě.

 

Naším cílem je v maximálním možném rozsahu dbát o trvale udržitelný rozvoj společnosti při plnění svých závazků vůči našim klientům a to ve třech oblastech:

• Ekonomické

• Sociální

• Ekologické

 

Snažíme se podílet na trvale udržitelném rozvoji tak, abychom minimalizovali dopady pro budoucí generace.

 

Řídíme se všemi platnými zákony a vládními nařízeními a normami, které se týkají našeho podnikání.

Vedení firmy a všichni její zaměstnanci, jsou si vědomi zásady, že žádné pracovní činnosti nesmí být prováděny na úkor zdraví zaměstnanců, bezpečnosti a životního prostředí. Společným cílem je zabránění vzniku úrazů, nemocí z povolání, požárů, havárií a prevence nepříznivých dopadů z vlastní činnosti na zaměstnance, zákazníky, dodavatele, ostatní osoby a životní prostředí.

Partneři

Partneři

bottom of page